Martin's Hotel - Genval

Voorgestelde oplossing

Het Chateau du Lac in Genval is jaren geleden een van de eerste klanten van Bezonia (de vroegere naam van Trigrr). De faciliteit bestaat uit een hotel, maar het is ook een zakencentrum. Vóór de installatie van Trigrr zou de voorbereiding van een zaal voor een evenement een contract met deskundige AV-technici vereisen, omdat de systemen zo ingewikkeld waren om te begrijpen en af ​​te stemmen. Nu, met Trigrr, kan de eventmanager, zonder enige technische kennis, de ruimte voorbereiden: zet de schermen aan, bereid de microfoons en de bron voor de presentatie voor. Het gebeurt allemaal in een paar minuten. Trigrr heeft niet alleen gezorgd voor operationele prestaties, maar ook voor een kostenbesparingen.

 

Heb jij een droom ? Wij realiseren ze

Download onze
productbrochure

Verstuur ons
een bericht

BROCHURE REQUEST

BOOK A DEMO

CONTACT US

Ervaring Trigrr

Volg deze stappen:

 • Scan de QR-code* (open uw camera op uw smartphone);
 • Inloggen: Demo
 • Wachtwoord: Trigrr

en geniet van onze gebruikersinterface.

Als uw smartphone de QR-code niet leest, typt u demo.trigrr.io in de browser van uw mobiele telefoon of computer

Experience Trigrr

Suivez les étapes suivantes :

 • Scannez le QR code* (ouvrez votre appareil photo sur votre smartphone)
 • Login : Demo
 • Mot de passe : Trigrr

 

et profitez de notre interface utilisateur.

Si votre smartphone ne lit pas le QR code, tapez demo.trigrr.io dans le navigateur de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur

Experience Trigrr

Follow these steps:

 • Scan the QR code* (open your camera on your smartphone);
 • Login: Demo
 • Password: Trigrr

   

and enjoy our user interface.

If your smartphone does not read QR code, type  demo.trigrr.io in your browser’s mobile phone or computer

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Visit our privacy policy to know more. 

RESERVEER EEN DEMO