Oplossing

De technologie van Triggr kan bezien worden als een universele taal die kan interageren met elk gebouwsysteem (verlichting, audio, video, HVAC, beveiliging, …) ongeacht het communicatieprotocol (KNX, DALI, PJLinkBacNet, DMX, Niko, Velbus…) of het type aangesloten apparaat (monitor, scherm, beamer, lamp, ….).

De oplossing van Trigrr kan worden onderverdeeld in 3 componenten:

Eén app om alles te beheren

De Trigrr app werkt op elk apparaat: smartphone, tablet of computer. De app is toegankelijk binnen het gebouw of vanop afstand ( in functie van het IT-beveiligingsbeleid ). De app is gepersonaliseerd volgens de specifieke kenmerken van het gebouw en volgens de gebruikersprofielen. Elk gebouw is opgedeeld in zones en elke zone bevat de bediening van de individuele systemen (bv. een TV schakelen) of om een scenario te activeren (bv. ” de vergaderzaal inschakelen “). De kleuren en de iconen kunnen ook worden gepersonaliseerd om de merkidentiteit van het gebouw te weerspiegelen. 

Trigrr’s software on premise

Omdat stabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van het grootste belang zijn in een professionele omgeving, wordt onze software geïnstalleerd op het terrein van het gebouw. De software wordt meestal geïnstalleerd op een dedicated server en is verbonden met het LAN van de klant. Onze software is verbonden met het grootste deel van het communicatieprotocol in het landschap van het gebouw, zoals KNX, Bacnet, DALI, etc… 

Intuïtieve configuratie in de cloud

De Trigrr Configurator, genaamd de Studio, is een webgebaseerde applicatie waarmee uw installatiepartner (of uw interne diensten of uw facility manager) de oplossing zal personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en de specifieke kenmerken van uw gebouw en systemen. Dit is één van de grote voordelen van de oplossing, uw partner kan de configuratie gemakkelijk personaliseren en ook gemakkelijk laten evolueren in de tijd. 

Wij verbinden elk communicerend
apparaat ongeacht het protocol

Niet in de lijst, als uw apparaat kan communiceren, kan het worden geïntegreerd in Trigrr

Heb jij een droom ? Wij realiseren ze

Download onze
productbrochure

Verstuur ons
een bericht

NEEM CONTACT OP

BROCHURE AANVRAGEN

RESERVEER EEN DEMO

Ervaring Trigrr

Volg deze stappen:

 • Scan de QR-code* (open uw camera op uw smartphone);
 • Inloggen: Demo
 • Wachtwoord: Trigrr

en geniet van onze gebruikersinterface.

Als uw smartphone de QR-code niet leest, typt u demo.trigrr.io in de browser van uw mobiele telefoon of computer

Experience Trigrr

Suivez les étapes suivantes :

 • Scannez le QR code* (ouvrez votre appareil photo sur votre smartphone)
 • Login : Demo
 • Mot de passe : Trigrr

 

et profitez de notre interface utilisateur.

Si votre smartphone ne lit pas le QR code, tapez demo.trigrr.io dans le navigateur de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur

Experience Trigrr

Follow these steps:

 • Scan the QR code* (open your camera on your smartphone);
 • Login: Demo
 • Password: Trigrr

   

and enjoy our user interface.

If your smartphone does not read QR code, type  demo.trigrr.io in your browser’s mobile phone or computer

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Visit our privacy policy to know more.