Ad Delhaize

Voorgestelde oplossing

De Trigrr-software is geïnstalleerd om de supermarktsystemen te beheren en de operationele efficiëntie te verbeteren.
Een interessante use case is het beheer van de koelkasten. Elke koelkast die open blijft, is slecht voor de planeet en voor het budget. Daarom is elke koelkast uitgerust met een sensor die kan melden wanneer de deur abnormaal lang open blijft staan. Vóór Trigrr werden de meldingen naar een beperkt aantal mensen via SMS verstuurd en werden ze meestal over het hoofd gezien. Met de integratie van de sensoren in de Trigrr-oplossing zijn de meldingen omgezet in een audiobericht onder de vorm van een eenvoudig geluid, zodat mensen die op dat moment daadwerkelijk in de supermarkt werken, gewaarschuwd worden dat er een actie nodig is.

Heb jij een droom ? Wij realiseren ze

Download onze
productbrochure

Verstuur ons
een bericht

BROCHURE AANVRAGEN

RESERVEER EEN DEMO

NEEM CONTACT OP

Ervaring Trigrr

Volg deze stappen:

 • Scan de QR-code* (open uw camera op uw smartphone);
 • Inloggen: Demo
 • Wachtwoord: Trigrr

en geniet van onze gebruikersinterface.

Als uw smartphone de QR-code niet leest, typt u demo.trigrr.io in de browser van uw mobiele telefoon of computer

Experience Trigrr

Suivez les étapes suivantes :

 • Scannez le QR code* (ouvrez votre appareil photo sur votre smartphone)
 • Login : Demo
 • Mot de passe : Trigrr

 

et profitez de notre interface utilisateur.

Si votre smartphone ne lit pas le QR code, tapez demo.trigrr.io dans le navigateur de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur

Experience Trigrr

Follow these steps:

 • Scan the QR code* (open your camera on your smartphone);
 • Login: Demo
 • Password: Trigrr

   

and enjoy our user interface.

If your smartphone does not read QR code, type  demo.trigrr.io in your browser’s mobile phone or computer

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Visit our privacy policy to know more.