Smart Building for People

Beheer en controleer al jouw technieken

verlichting, HVAC, audio, video, toegangscontrole, gebouwactoren en smart devices

Protocil en merk onafhankeleijk

knx, bacnet, zigbee, dante, tcp, philips, samsung, daikin…en veel meer

Trigrr is een software platform dat interactie heeft met alle communicatie systemen van uw gebouw

Triggr is in staat om met alle voornaamste technologieën van het gebouw zoals licht, HVAC, beveiliging, audio en video te communiceren en interacteren. We kunnen verbinding maken met de belangrijkste protocollen zoals KNX, DALI, PJLink en zoveel meer… 

Beheer al uw
systemen vanuit 1
unieke applicatie

Via de applicatie van Trigrr kan je alle technieken van het gebouw centraliseren en beheren. Deze applicatie kan gebruikt worden op een computer, tablet of smartphone. De applicatie kan gepersonaliseerd worden in functie van de specificaties van uw gebouw en in functie van het gebruikersprofiel. 

Verbindt systemen die niet ontworpen zijn om samen te werken

Zou het niet geweldig zijn om u uw gebruikelijke schakelaar (op de muur) te kunnen gebruiken om niet enkel het licht uit te doen, maar om ook tegelijkertijd het alarm te activeren? Met Trigrr kunt u elementen met elkaar verbinden, die in eerste instantie niet bedoeld waren om met elkaar te communiceren. Door al deze systemen met elkaar te verbinden, ontketent Trigrr een scala aan mogelijkheden voor uw gebouw. 

Automatiseer uw gebouw door scenarios

U kan een serie van acties ( een scenario ) definiëren die kunnen getriggered worden wanneer een specifieke knop aangezet wordt of wanneer een bepaalde drempelwaarde  bereikt wordt door een sensor ( bvb scenario << verlaat het gebouw >> dat alle lichten dooft, de verwarming afzet en het alarm activeerd ) Alle deze scenario’s kunnen aan een agenda gekoppeld worden om u gebouw volledig te kunnen automatiseren.

Vroeger moest de nachtwacht tijdens de avond een toer door het hotel maken om alle lichten te doven en om na te gaan indien alle ramen gesloten waren en alle schermen uit waren. Nu is alles geautomatiseerd via Triggr.

Het gebeurt elke avond om 10u. Geen reden tot zorgen, alles wordt behandeld.

Dit is zeker een oplossing dat ik zou aanraden aan mijn collega’s uit de horecasector  

Bob Wohrmann – Managing Director Van Der Valk Nivelles

Wat zeggen
onze klanten

Heb jij een droom ? Wij realiseren ze

Download onze
productbrochure

Verstuur ons
een bericht

Blijf op de hoogte van onze evenementen en nieuws

RESERVEER EEN DEMO

BROCHURE AANVRAGEN

NEEM CONTACT OP

Ervaring Trigrr

Volg deze stappen:

 • Scan de QR-code* (open uw camera op uw smartphone);
 • Inloggen: Demo
 • Wachtwoord: Trigrr

en geniet van onze gebruikersinterface.

Als uw smartphone de QR-code niet leest, typt u demo.trigrr.io in de browser van uw mobiele telefoon of computer

Experience Trigrr

Suivez les étapes suivantes :

 • Scannez le QR code* (ouvrez votre appareil photo sur votre smartphone)
 • Login : Demo
 • Mot de passe : Trigrr

 

et profitez de notre interface utilisateur.

Si votre smartphone ne lit pas le QR code, tapez demo.trigrr.io dans le navigateur de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur

Experience Trigrr

Follow these steps:

 • Scan the QR code* (open your camera on your smartphone);
 • Login: Demo
 • Password: Trigrr

   

and enjoy our user interface.

If your smartphone does not read QR code, type  demo.trigrr.io in your browser’s mobile phone or computer

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Visit our privacy policy to know more.