Leie Mobility Center - Kortrijk

Voorgestelde oplossing

Leie Mobility Group loopt altijd voorop met trends & technologie. Dat is de reden waarom hun gloednieuwe faciliteit geen garage is maar een mobiliteitscentrum. De groep wil alle mobiliteitsmogelijkheden (gewone wagens, elektrische wagens, e-bikes, e-scooters…) aanbieden aan haar klanten. Leie Mobility beschouwt zijn faciliteit als een cruciaal onderdeel van hun ervaring. Dat is waar ze hun klanten ontvangen en waar de klanten hun auto komen halen. Met Trigrr beheren ze uiteraard de verschillende applicaties van hun gebouw, maar ze zullen ook een unieke ervaring creëren voor het ophalen van een nieuwe auto met een geluid- en lichtshow, allemaal beheerd via de vooraf bepaalde Trigrr-scenario’s.

 

Heb jij een droom ? Wij realiseren ze

Download onze
productbrochure

Verstuur ons
een bericht

BROCHURE REQUEST

BOOK A DEMO

CONTACT US

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Visit our privacy policy to know more. 

RESERVEER EEN DEMO