Leie Mobility Center - Kortrijk

Voorgestelde oplossing

Leie Mobility Group loopt altijd voorop met trends & technologie. Dat is de reden waarom hun gloednieuwe faciliteit geen garage is maar een mobiliteitscentrum. De groep wil alle mobiliteitsmogelijkheden (gewone wagens, elektrische wagens, e-bikes, e-scooters…) aanbieden aan haar klanten. Leie Mobility beschouwt zijn faciliteit als een cruciaal onderdeel van hun ervaring. Dat is waar ze hun klanten ontvangen en waar de klanten hun auto komen halen. Met Trigrr beheren ze uiteraard de verschillende applicaties van hun gebouw, maar ze zullen ook een unieke ervaring creëren voor het ophalen van een nieuwe auto met een geluid- en lichtshow, allemaal beheerd via de vooraf bepaalde Trigrr-scenario’s.

 

Heb jij een droom ? Wij realiseren ze

Download onze
productbrochure

Verstuur ons
een bericht

BROCHURE REQUEST

BOOK A DEMO

CONTACT US

Ervaring Trigrr

Volg deze stappen:

 • Scan de QR-code* (open uw camera op uw smartphone);
 • Inloggen: Demo
 • Wachtwoord: Trigrr

en geniet van onze gebruikersinterface.

Als uw smartphone de QR-code niet leest, typt u demo.trigrr.io in de browser van uw mobiele telefoon of computer

Experience Trigrr

Suivez les étapes suivantes :

 • Scannez le QR code* (ouvrez votre appareil photo sur votre smartphone)
 • Login : Demo
 • Mot de passe : Trigrr

 

et profitez de notre interface utilisateur.

Si votre smartphone ne lit pas le QR code, tapez demo.trigrr.io dans le navigateur de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur

Experience Trigrr

Follow these steps:

 • Scan the QR code* (open your camera on your smartphone);
 • Login: Demo
 • Password: Trigrr

   

and enjoy our user interface.

If your smartphone does not read QR code, type  demo.trigrr.io in your browser’s mobile phone or computer

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Visit our privacy policy to know more. 

RESERVEER EEN DEMO